DSCF2308

 

石門雅集 【進口紫砂壼】     

 

      進口宜興 紫砂茶葉罐(原礦紫砂 )採購中 六月份將会陸續po上

 

 小胡蘆    200CC    泥料:原礦嫩黄朱泥    附証書  高級錦盒 

作者:徐小平 [國家級高級工藝美術師 壺內底款:徐小平  蓋款:徐 小平

 

 

DSCF2303

 

 

DSCF2311

 

 

DSCF2310

 

 

DSCF2314

 

 

DSCF2316

 

 

DSCF2317

 

 

DSCF2359

 

 

DSCF2360

 

 

DSCF2362

 

 

DSCF2366  

 

石門雅集‧直接產地進口- 紫砂壺- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677 0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()