DSCF2286

 

石門雅集 【進口紫砂壼】      己讓出

 

  進口宜興 紫砂茶葉罐(原礦紫砂 收藏級)採購中 六月份將会陸續po上

 

 秋 水    250CC    泥料:原礦朱泥    附証書  錦盒 

作者:王靜宜 [國家級工藝美術員]  底款:王靜宜制  蓋款:王  靜宜 

 

 

DSCF2280

 

 

DSCF2281

 

 

DSCF2284

 

 

DSCF2291

 

 

DSCF2376

 

 

DSCF2352

 

 

DSCF2353

 

 

DSCF2355

 

 

DSCF2381

 

 

DSCF2299

 

 

DSCF2297  

 

石門雅集‧直接產地進口- 紫砂壺- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677 0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()