1607509511-3718048797-g_m.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品  雲足外緣切角奎面下紐長方盆 【  110 - 10  06  】  新 貨  售完  

青灰泥   口徑  30  x  24  高  9.5  cm    落款 竹溪堂造  盆重 2.7 KG

 

1607509515-91597305-g_m.jpg

\

 

1607509495-3136487107-g_m.jpg

 

1607509501-993739120-g_m.jpg

 

1607509507-149673470-g_m.jpg

 

1607509522-1180647309-g_m.jpg

 

1607509540-4289734227-g_m.jpg

 

1607509544-869570931-g_m.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()