P1180318.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

直立中代長方盆 【  110  -  01  03  】 2021 新貨   盆重 1.2 KG 

紫泥  口徑:  19.8  x  15.8  高  7.5  cm  双落款:恒斌紫砂  中國宜興

己讓出 1 

P1180323.jpg

 

P1180321.jpg

 

P1180319.jpg

 

P1180320.jpg

 

P1180325.jpg

 

P1180326.jpg

 

P1180328.jpg

 

P1180333.jpg

 

P1180330.jpg

 

P1180332.jpg

 

P1180331.jpg

 

P1180317.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()