close

DSCF3657.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

藤編紋長方盆 【  109 - 07   07 】 盆重 0.7 KG  己讓出 2 件  

古紅泥   口徑 : 15.5 x  11.5  高  6  cm    落款:竹溪堂造 樹形章 京都

 

DSCF3658.jpg

 

DSCF3665.jpg

 

DSCF3667.jpg

 

DSCF3663.jpg

 

DSCF3670.jpg

 

DSCF3672.jpg

 

DSCF3675.jpg

 

DSCF3674.jpg

 

DSCF3676.jpg

 

DSCF3678.jpg

 

DSCF3680.jpg

 

DSCF3685.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()