close

DSCF3290.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】

興荣藝-直口切角-描金雲足長方盆 【  109 - 06  07  】 使用過 己讓出 

黄釉彩繪芘鳥-青灰泥 口徑 : 18.8 x 14  高 6 cm   落款:興荣藝  辛己年〈2001〉

 

DSCF3295.jpg

 

DSCF3293.jpg

 

DSCF3296.jpg

 

DSCF3294.jpg

 

DSCF3297.jpg

 

DSCF3298.jpg

 

DSCF3301.jpg

 

DSCF3305.jpg

 

DSCF3312.jpg

 

DSCF3314.jpg

 

 

DSCF3313.jpg

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()