close

1489852957-2823517851_m.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品  外緣抽角下紐淺輪花盆 【  108 - 01  03   】   現貨   盆重 1.7 KG

紅清水泥   口徑  28  x  28  高  7.5  cm    落款:中国宜興    己讓出 4 件售完

 

1489852967-3936098878_m.jpg

 

1489852964-29812781_m.jpg

 

1489852969-1812896936_m.jpg

 

1489852980-2063648497_m.jpg

 

1489852975-3584791688_m.jpg

 

1489852976-1579564149_m.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()