DSCF0790.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 - 雲足外緣抽角奎面長方盆 【  108 - 01 01  】  新貨    盆重 1.5 KG

紅清水泥   口徑  24.5  x  18  高  7.8  cm    双落款:丁酉年秋月  竹溪堂造 己讓出 3

 

DSCF0793.jpg

 

DSCF0792.jpg

 

DSCF0797.jpg

 

DSCF0798.jpg

 

DSCF0801.jpg

 

DSCF0807.jpg

 

DSCF0804.jpg

 

DSCF0806.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()