DSCF6153.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆

 

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口   

 墨彩雪景 猫足八方盆【  105  -  11  06  】  己讓出 8 件

白瓷盆  對角 14 對邊 13  高 10 cm      姬柿/花果樹用盆

 

 

DSCF6131.jpg

 

DSCF6114.jpg

 

DSCF6147.jpg

 

DSCF6149.jpg

 

1478621063-66576323_m.jpg

 

DSCF6159.jpg

 

DSCF6158.jpg

 

石門雅集‧精選進口- 釉盆/瓷盆- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677   0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()