DSCF0388.jpg

石門雅集 曰本盆缽

 

寺田里美の織部釉梅图の切立長方缽  【  105 - 日本盆缽 - 23 - 平價款

尺寸: 8.6 × 6.5 × 高 3.5 cm    落款: 里美    全新未使用   己讓出

 

DSCF0389.jpg

 

DSCF0390.jpg

 

DSCF0391.jpg

 

DSCF0393.jpg

 

DSCF0383.jpg


 

DSCF0386.JPG

 

石門雅集進口- 日本盆- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677   0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()