DSCF2517

 

石門雅集   代理進口 茶寵擺件/汝瓷開片杯

 

* 2104 進口  汝瓷 八方開片杯  最新引進‧汝瓷    粉青八方杯/漢白 八方杯

約65cc

 

 

 

DSCF2509

 

DSCF2520

 

 

DSCF2528

 

 

DSCF2526

 

 

DSCF2514

 

 

DSCF2525

 

 

DSCF2523  

 

代理進口 - 茶玩擺件 批發 零售‧歡迎尋价‧歡迎店家批貨

 

。尋价。請中午以後播.0933112303。

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()