close

 

 

雅石‧關西黑石

 

【石門雅集】雅石部落格設立至今天第730天‧也就是滿二週年了!2年來所有來訪

 

格友‧承蒙大家不嫌棄來此【精進石藝、豐富石趣】感謝喔

 

*此方景觀雅石是早年景山溪產地所得~收藏此雅石至今已有20年了*

 

 

 


 

 


 


 


 


 

*雅石後3張照分3次所拍~打光和相机都不同所以成相有差別*

 

 

 

*2週年庆特選此歌獻給格友們~細听此歌感觸甚多‧由其是4‧5年級生的我們!

 

由退伍入社會打拼至今‧有的已過或將過這人生的最精華的30年*

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(22) 人氣()