close

 

 

 

 

石門雅集   進口 紫砂盆\紫砂壺‧

  進口宜興紫砂壺   

27年前手中有過4百多把 紫砂壺‧後因全心投入雅石而停、

現又因玩盆又燃起玩 宜興紫砂壺 的熱情

前面進的壺大半讓出‧自己不夠用 又進了几批來用

 


 


 


 

朱泥‧泥繪   潘壺   150 cc     己讓出

 


 

黃金朱泥   高石瓢壺   160 cc

 


 

降坡泥   平蓋石瓢壺   170 cc

 


 

併紫泥    筋纹石瓢 壺   160 cc

 


 

老紫泥     筋纹石瓢 壺   230 cc   己讓出

 


 

老紫泥  24k描金冰裂紋 子治石瓢壺   160 cc     回來還沒拍照 就被買走

 

過2天再進這款壺3把~2把同這大小~l把280cc

 


 

 

 

石門雅集‧進口- 紫砂壺

 


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()