P1240417.JPG

石門雅集 【盆缽收藏】

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

2023新款-束口外緣長方盆 【  112  -  03  08  】2023 新貨  優選名家   

紫泥  口徑 : 20  x  15  高  7.5  cm  落款:恒斌紫砂  尹  恒斌 盆重 1.5 KG 

P1240419.JPG

 

P1240420.JPG

 

P1240418.JPG

 

P1240416.JPG

 

P1240415.JPG

 

P1240421.JPG

 

P1240426.JPG

 

P1240423.JPG

 

P1240425.JPG

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()