P1240364.JPG

石門雅集    進口- 釉盆/瓷盆              

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

中品-直口下束鼓釘圓盆  【  112  - 03  06  】  2023  新貨   己讓

冰裂藍釉   尺寸:27 x 27  高 9 cm   落款:博杰制陶  盆重 1.9 KG

 

 

P1240366.JPG

 

P1240367.JPG

 

P1240373.JPG

 

P1240368.JPG

 

P1240370.JPG

 

P1240371.JPG

 

P1240374.JPG

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()