P1230960.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 -双面泥繪  外緣木瓜盆 【  111 - 11  09  】 2022  新現貨    己讓出 1 

摹古- 紅清水泥   口徑  23.8  x  20.5  高  10  cm    落款:鉄画軒  盆重 1.15 KG  

 

P1230961.jpg

 

313932525_5811724962207079_4165320232845131075_n.jpg

 

P1230963.jpg

 

P1230964.jpg

 

P1230965.jpg

 

P1230968.jpg

 

P1230966.jpg

 

P1230969.jpg

 

P1230970.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()