P1240168.jpg

石門雅集    進口- 釉盆/瓷盆              

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

中品-直口下束鼓釘圓盆  【  111  - 11  08  】  2022  新貨  己讓

冰裂綠 釉   尺寸:27 x 27  高 9 cm   落款:博杰制陶  盆重 1.9 KG

 

P1240166.jpg

 

P1240170.jpg

 

P1240169.jpg

 

P1240171.jpg

 

P1240163.jpg

 

P1240161.jpg

 

P1240162.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()