close

P1240023.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口  

清明上河圖 - 五線長方盆 【  112 -  04  10  】2023 新貨    盆重 0.8 KG 

摹古- 紅清水泥   口徑  16  x  12   高  6 cm    落款:鉄画軒制  己讓出 8 件

 

P1240026.jpg

 

P1240025.jpg

 

P1240024.jpg

 

P1240027.jpg

 

P1240028.jpg

 

P1240029.jpg

 

P1240034.jpg

 

P1240032.jpg

 

P1240030.jpg

 

P1240031.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()