P1240152.jpg

石門雅集    進口- 釉盆/瓷盆              

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

中品-直口下束鼓釘圓盆  【  111  - 10  10  】  2022  新貨  己讓出 

 水藍釉   尺寸:27 x 27  高 9 cm   落款:博杰制陶  盆重 1.9 KG

 

P1240150.jpg

 

P1240155.jpg

 

P1240149.jpg

 

P1240151.jpg

 

P1240158.jpg

 

P1240159.jpg

 

P1240156.jpg

 

P1240148.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()