close

P1210053.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

 名家-粉段泥漿 四面刻 高方盆  【  111  - 04  06  】 2022 新貨 己讓

清水泥 :   13.8 x 13.8 高 19.8 cm  落款:宜興紫砂  剻多輝  盆重1.8公斤

 

P1210055.jpg

 

P1210059.jpg

 

P1210062.jpg

 

P1210057.jpg

 

P1210056.jpg

 

P1210058.jpg

 

P1210061.jpg

 

P1210063.jpg

 

P1210064.jpg

 

P1210071.jpg

 

P1210069.jpg

 

P1210066.jpg

 

P1210068.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()