P1200999.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

優選名家 -中品- 仿古高塔盆 【  111 - 03  05   2022   貨   己讓出 1 

清水泥   口徑 :16.8 x 16.8 高 24.5 cm -下徑 18.5  双落款:王梅制 中國宜興  盆重 3.15公斤

 

P1210007.jpg

 

P1210013.jpg

 

P1210012.jpg

 

P1210008.jpg

 

P1210015.jpg

 

P1210019.jpg

 

P1210026.jpg

 

P1210028.jpg

 

P1210016.jpg

 

P1210021.jpg

 

P1210022.jpg

 

P1210024.jpg

 

P1210185.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()