P1200479.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口  

中品-圖紋飄口抽角輪花盆 【  111 -  10  11  】2022 新貨    盆重 1.35 KG 

作老 紅清水泥   口徑  21  x  21   高  9.2  cm    落款:鉄画軒制  己讓出 6 件 

 

P1200483.jpg

 

P1200481.jpg

 

P1200480.jpg

 

P1200485.jpg

 

P1200484.jpg

 

P1200487.jpg

 

P1200488.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()