P1200445.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 - 外緣花邊鼓釘雲足橢圓盆 【  111  -  02  02  】2022  新 貨  chi_newyear (4).gif

紅清水泥    口徑  33.5  x  26.5  高  8.5  cm    落款 竹溪堂造  空山靈雨 盆重 2.3 KG   己讓

 

P1200444.jpg

 

P1200450.jpg

 

P1200442.jpg

 

P1200462.jpg

 

P1200452.jpg

 

P1200453.jpg

 

P1200456.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()