1385218927-830696659.jpg

  紅酸枝  - 正方形几桌(三件組)

小號尺寸:     9  x 9 x 13 cm   中號尺寸:   11  x 11 x 16 cm  大號尺寸:  13  x 13 x 18 cm

採用實木 以錐鉚几腳結構工法制作的 紅酸枝正方形 高几桌 套三組

 

1385218928-213276301.jpg

 

1385218928-3968024996.jpg

 

1385218920-1185519777.jpg

 

1385218921-717217128.jpg

 

1385218922-1952124938.jpg

 

1385218923-3890297891.jpg

 

1385218925-2655586176.jpg

 

1385218926-1380965622.jpg

 

1385218905-2542744250.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()