P1190792.jpg

石門雅集   進口紫砂盆    

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

  雲足外緣下紐海棠盆 【  111 - 01  03  】2022 新貨 盆重 0.7 公斤  己讓 7件   

紅清水泥   口徑 : 20 x  17  高  6.5  cm    落款:竹溪堂造 樹形章 京都  空山靈雨

 

P1190790.jpg

 

P1190794.jpg

 

P1190793.jpg

 

P1190795.jpg

 

P1190796.jpg

 

P1190797.jpg

 

P1190798.jpg

 

P1190799.jpg

 

P1190800.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()