P1190213.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品  外緣奎面下紐圓盆 【  110 - 12  07  】2021  新 貨   盆重 2.9 KG 

紫泥    口徑  30  x  30  高  15.5  cm    双落款:宜興紫砂 杜亮制陶   己讓出

 

P1190216.jpg

 

P1190214.jpg

 

P1190215.jpg

 

P1190217.jpg

 

P1190220.jpg

 

P1190227.jpg

 

P1190223.jpg

 

P1190226.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()