P1180801.jpg

 石門雅集     進口紫砂盆  

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

 中代鼓釘方斗盆  【  110  -  03  03   2021  新貨  盆重 1.7.5 KG

高温素燒   口徑:19.5   x  19.5 高  12  CM  】  落款:中国宜興 南蠻柴燒 禪 己讓出 4 件

盆語:平价高温素燒盆-適用 松柏 雜木 花果 多肉 所有盆栽-吸水透氣性極佳

盆面有 孔眼 顆粒 都是高温燒成之特性 均屬正常

 

P1180846.jpg

 

P1180843.jpg

 

P1180807.jpg

 

P1180845.jpg

 

P1180839.jpg

 

P1180841.jpg

 

P1180809.jpg

 

P1180812.jpg

 

P1180814.jpg

 

P1180813.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()