P1180411.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品  - 五線長方盆 【  111  -  01 09  】  現 貨  盆重 3 KG  -優選名家-

優質  紫泥/紅清水泥   口徑  31.8  x  23  高  11  cm    落款:恒斌紫砂  尹  恒斌

 

P1180422.jpg

 

135866167_3797411800305082_2126741997649344995_o.jpg

 

P1180419.jpg

 

1612109805-2675120633-g_m.jpg

 

P1180416.jpg

 

P1180417.jpg

 

137291386_3797410203638575_1596102814632224397_o.jpg

 

P1180429.jpg

 

P1180424.jpg

 

1610293450-2151508062-g_m.jpg

 

P1180426.jpg

 

 

1610293460-2017694962-g_m.jpg

138283563_3797410893638506_8821969482235609584_o.jpg

 

P1180423.jpg

 

P1180426.jpg

 

1610293465-54198172-g_m.jpg

 

P1180427.jpg

 

P1180444.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()