P1180468.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

外緣下代長方盆 【  110  -  01  08  】 2021 新貨   盆重 1.05 KG 

紫泥  口徑:  19.8  x  16  高  7.5  cm  落款:恒斌紫砂 

 

P1180469.jpg

 

P1180481.jpg

 

P1180475.jpg

 

P1180473.jpg

 

P1180471.jpg

 

P1180472.jpg

 

P1180470.jpg

 

P1180476.jpg

 

P1180479.jpg

 

P1180480.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()