P1170820.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

雲足双抽角劍木瓜盆 【  109 - 12  10  】 2020 新貨    盆重 0.8 KG 

紫泥  口徑  20  x  16  高  6.5  cm  三落款:竹溪堂造  樹形章 京都  空山靈雨

 己讓出 2  現貨售完

P1170833.jpg

 

P1170832.jpg

 

P1170831.jpg

 

P1170834.jpg

 

P1170836.jpg

 

P1170823.jpg

 

P1170822.jpg

 

P1170826.jpg

 

P1170829.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()