P1170861.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 -雲足菱花椭圓 盆 【  109 - 12  0 3  】2020  新 貨x2   盆重 2.6 KG 

青灰泥  口徑 33.5 x 26.5 高 9.5 cm 双落款: 竹溪堂造  空山靈雨  己讓出 2 

 

P1170864.jpg

 

P1170873.jpg

 

P1170869.jpg

 

P1170870.jpg

 

P1170872.jpg

 

P1170875.jpg

 

P1170881.jpg

 

P1170882.jpg

 

P1170885.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()