close

1517500783-3459840190.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

雲足外緣奎面方盆 【  109 - 12  02  】 2020 貨   己讓出 4

古紅泥   口徑 : 17.5  x  17.5  高  10  cm    落款:孙伟陶藝 

 

1517500802-405805228.jpg

 

1517500807-4236287237.jpg

 

1517500811-3921679694.jpg

 

1517500794-482700330.jpg

 

1517500816-3527017292.jpg

 

1517500820-659129014.jpg

 

1517500825-1031379041.jpg

 

1517500830-3508336591.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()