DSCF2543.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

 外緣抽角下代長方盆 【  109 - 10  03  】 2020 新貨  盆重 0.8 KG 己讓出 2 件 

紅清水泥   口徑  17.3  x  13.3   高  6.8  cm    落款: 竹溪堂造 樹形章 京都

 

DSCF2547.jpg

 

DSCF2550.jpg

 

DSCF2545.jpg

 

DSCF2544.jpg

 

DSCF2552.jpg

 

DSCF2554.jpg

 

DSCF2556.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()