DSCF3340.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口

 中品-新款:束口八方盆  【  109  -  07  02  】   2020 新貨  盆重 3.1 公斤己讓出 

高温-還原燒-玉黄 釉   口徑: 對角 29.5  對邊 27.5 高 11 cm   落款:徐建华印

 

DSCF3343.jpg

 

DSCF3347.jpg

 

DSCF3342.jpg

 

DSCF3349.jpg

 

DSCF3354.jpg

 

DSCF3355.jpg

 

DSCF3358.jpg

 

DSCF3361.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()