DSCF1798.jpg

石門雅集  進口紫砂盆

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

 外緣抽角奎面長方盆 【  108 - 05  03  】 新貨  盆重 0.6 KG  己讓出 2 

紅清水泥   口徑  17  x  12   高  5.5  cm    落款: 竹溪堂造 樹形章 京都

 

DSCF1803.jpg

 

DSCF1809.jpg

 

DSCF1806.jpg

 

DSCF1805.jpg

 

DSCF1800.jpg

 

DSCF1811.jpg

 

DSCF1814.jpg

 

DSCF1815.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()