027.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 - 束口切角斜方盆 【  108 - 02    07  】  新貨    盆重 3.8 KG

紅清水泥   口徑  26.5  x  26.5  高  15  cm    落款:林逸紫砂  己讓出 4 件 售完

 

020.jpg

 

018.jpg

 

022.jpg

 

021.jpg

 

019.jpg

 

023.jpg

 

025.jpg

 

026.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()