1446613008-2045788434_m.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

 

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

菊瓣橢圓盆 【  107  - 12  15  】 單品  現貨  盆重 0.55 公斤

  原礦紫   口徑  19.8  x  14  高 5.1 cm   落款:朱海燕制

 

1446612990-132587262_m.jpg

 

1446613004-4265778173_m.jpg

 

1446612997-1668136666_m.jpg

 

1446613031-3877342678_m.jpg

 

1446613037-3155016808_m.jpg

 

1446613020-1255951559_m.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()