DSCF5318.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 - 雲足外緣中双代長方盆 【  107 - 12  01  】  新貨    盆重 3.2 KG

紫泥   口徑  33.3  x  27  高  9.5  cm    落款:張氏艺陶  己讓出 8 件 售完

 

DSCF5481.jpg

 

DSCF5346.jpg

 

DSCF5339.jpg

 

DSCF5330.jpg

 

DSCF5327.jpg

 

DSCF5331.jpg

 

DSCF5323.jpg

 

DSCF5348.jpg

 

DSCF5333.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()