1477324942-2157168850_m.jpg

石門雅集     進口紫砂盆    

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

直立密鼓釘圓盆  【  107  - 11  12  】   精緻好盆    

  紅泥   尺寸 15.5 x 15.5  高 4.2 cm    落款:華小偉  己讓出 10 件 

 

1477324950-1015325923_m.jpg

 

1477324956-2896889693_m.jpg

 

1477324959-1190692947_m.jpg

 

1477324961-2169260605_m.jpg

 

1477324964-1076058387_m.jpg

 

1477324966-1147896798_m.jpg

 

1477324968-2887827455_m.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()