DSCF5462.jpg

石門雅集   進口紫砂盆    

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

  外缘下紐雲足長方盆 【  107 - 02  07  】   新貨  己讓出 3

紅清水泥   口徑 : 18  x  13.7  高  6.2  cm    落款:竹溪堂造 樹形章 京都

 

DSCF5387.jpg

 

DSCF5390.jpg

 

DSCF5385.jpg

 

DSCF5392.jpg

 

DSCF5373.jpg

 

DSCF5465.jpg

 

DSCF5375.jpg

 

DSCF5394.jpg

 

DSCF5383.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()