DSCF5296.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

 中品  尚古堂款- 雲足外緣抽角長方盆 【  107 - 01  09  】    現貨 x1

清灰泥   口徑 : 25.5 x 20.8  高 8 cm   落款:张氏艺陶   己讓出 5 件   

张氏艺陶=寅春王制

DSCF5306.jpg

 

1486697112-1450020291_m.jpg

 

DSCF5301.jpg

 

1486697122-523625083_m.jpg

 

DSCF5308.jpg

 

1486697127-1663473777_m.jpg

 

1486697131-3880565123_m.jpg

 

1486697137-2813105744_m.jpg

 

1486697134-2773839474_m.jpg

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()