1488904061-3147213967_m.png

   石門雅集     進口紫砂盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

雲足碗蓮菱花盆  【  106  -  12   13   】   現貨     己讓出 2 件     

 降坡泥   口徑: 16.6  x 16.6  高  8.5  CM    落款:孙伟 

 

1488904332-1271446837_m.png

 

1488904329-4064186411_m.png

 

1488904381-1605637531_m.png

 

1488904335-883166874_m.png

 

1488904387-322208322_m.png

 

1488904385-1039006553_m.png

 

1488904390-3343686770_m.png

 

1488904014-3471418723_m.png

 

1488903397-3415041711.jpg

 

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()