DSCF0179.jpg

石門雅集 曰本盆缽

 

服部の窯变の切立長方缽  【  105 - 日本盆缽 - 22 - 平價款

尺寸: 14.3 × 10.7 × 高 4.5 cm    落款:服部     全新未使用

 

DSCF0186.jpg

 

DSCF0185.jpg

 

DSCF0181.jpg

 

DSCF0187.jpg

 

DSCF0190.jpg

 

DSCF0194.jpg

 

DSCF0192.jpg

 

DSCF0188.jpg

 

 

石門雅集進口- 日本盆- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677   0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()