DSCF9529.jpg

 

石門雅集 曰本盆缽

 

『伊籐月香』 五彩山水外緣 長方缽  【  105 - 日本盆缽 - 13

尺寸: 13.5 × 10.5 × 高 4 cm    落款: 月香    全新未使用

DSCF9523.jpg

 

DSCF9521.jpg

 

DSCF9527.jpg

 

DSCF9526.jpg

 

 

DSCF9524.jpg

 

DSCF9533.jpg

 

DSCF9518.jpg

 

DSCF9520.jpg

 

石門雅集進口- 日本盆- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677   0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

 

全站熱搜

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()