DSCF2234

石門雅集 【進口紫砂壼】     

  

進口宜興紫砂壺   

 菊蕾壼    170CC    泥料:原礦朱泥    附証書  高級錦盒   己讓出

作者:王紅娟 [國家級助理工藝美術師]  底款:王紅娟制  蓋款:王 紅娟   把款:

 

 

DSCF2236

 

 

DSCF2238

 

 

DSCF2243

 

 

DSCF2246

 

 

DSCF2251

 

 

DSCF2256

 

 

DSCF2278

 

 

DSCF2242

 

 

DSCF2178

 

 

DSCF2275  

石門雅集‧直接產地進口- 紫砂壺- 歡迎尋价‧

尋价 請中午以後播 03-5876677 0933112303。或格內回應

-  請勿在 相簿 回應 -    可貨到付款 -  黑猫宅配‧

 

    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()