close

 

 

 

石門雅集   進口瓷盆\瓷器

 

 

 

青釉瓷盆   新進款 ~最新引進  龍泉青瓷‧弟窯 粉青釉盆

 

下午到的貨立馬拍照po上格‧原本請我代理的茶寵制作廠來作些盆缽


 


 


 


 

順便進了几件小茶葉缶‧拍几桌底桌時來用

 


  

 

  


 

 

 


 

老盆數量找到不多~ 運送過程中還是出了狀況‧7件輪花盆\破了3件 

 

 

 


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()