DSCF1735.jpg

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

雪景山水-直口底紐連足長方盆  【  108  -  06   01  】  新貨  盆重  1.3 KG

 土黄 釉   尺寸: 20.5 x 17  高 6.8 cm    落款:空山靈雨  竹溪堂  己讓出 1 件

 

DSCF1731.jpg

 

DSCF1733.jpg

 

DSCF1730.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()