1541932907-10144428_m.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

中品 -雲足菱花盆 【  108 - 02   02  】 盆重 1.2 KG  現貨售完-3月初再到盆

古紅泥   口徑 : 25  x  25  高  7.5  cm    落款:中国宜興   己讓出 6 件

 

1541932911-1262311935_m.jpg

 

1541932914-2576847523_m.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()