1539696091-3242565896_m.jpg

   石門雅集     進口紫砂盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

 雲足碗蓮菱花盆  【  108  -  01  10  】  新貨 平价款

 古紅泥   口徑: 15.8  x 15.8  高  6.5  CM    落款:中国宜興

 

1539696097-2548488189_m.jpg

 

1539696093-556893894_m.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()