003.jpg

石門雅集   進口紫砂盆  

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

中品 - 雲足海棠盆 【  108  -  01  08  】        現貨

 紫泥 /紅清水泥  大号  口徑  23 x 19.8  高 10 cm   落款:中国宜興    己讓出 4 件售完

  紅清水泥  小号  口徑 17 x 14.5  高 7.2紫泥     落款 : 中国宜興  己讓出 6 件售完

 

005.jpg

 

003.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()